Mathieu Day: Testing times for tourist drivers

Photo / NZME
Photo / NZME