Italian dirt: Beta RR Enduro tested on Kiwi soil — literally

Beta RR 350 4-stroke. Photos / Supplied
Beta RR 350 4-stroke. Photos / Supplied

We Recommend